Solbergaskogen

Posted by on 15 mars, 2013

Vi arbetar för att Solbergaskogen ska bli naturreservat. Solbergaskogen är en urskog som aldrig blivit avverkad. Den är också en skog som hör ihop med det pärlband av skogsområden som djur och insekter behöver för att spridas i s k korridorer.

Vi har drivit frågan om hundrastning i skogen. Vi kräver att gällande lagstiftning skall gälla även i Solbergaskogen. Men vi vill också att hundarna skall få en stor hundrastgård.

Vi bevakar att ingen nybyggnation skall ske i skogen. Dels handlar det om kvarteret Månstenen där staden har planer på att bygga 61 bostadsrätter, dels om kvarteret Kabelverket där staden har planer på att bygga så höga hus så skogen och den ytterst viktiga vegetationen som finns på sydsluttningen kommer i skugga och därmed kan växtligheten dö. Nu finns även planer på att bygga radhus från Juvelerarvägen mot skogen. Dessa alla planer har tillkommit de senaste åren och visar det vi befarat, man naggar alltmer av skogen. Men, hitintills har inga byggplaner vunnit laga kraft och vi lovar att överklaga allt som rör skogen!

Lämna ett svar