Fel av länsstyrelsen att inte begära artskyddsdispens för Solbergas mindre hackspett!

Posted by on 1 november, 2022

Nu anmäls Länsstyrelsen i Stockholms län av BirdLife Sverige och Stockholms Naturskyddsförening för att man inte agerat på den anmälan som Älvsjö MIljöråd lämnat in om bristande artskydd för den mindre hackspettens häcknings- och livsmiljö vid Toffelbacken i Solberga. Redan den 2 september slog Miljörådet larm till både stadens ansvariga och till länsstyrelsens artskyddsansvariga om att Stockholms stad avsåg att inleda en omfattande exploatering vid Toffelbacken och att detta direkt berörde livsmiljön för den mindre hackspettens dokumenterade förekomst i området. Arten som idag omfattas av Artskyddsförordningen har kunnat följas sedan 2008 vilket är något som Stockholms stad helt struntat i att ta hänsyn till i sin planering för flera stora förtätningsprojekt i Solbergas grönområden. Staden har inte ens brytt sig om att lägga in uppgifter om den mindre hackspettens förekomst och häckning på Artportalen! Inte nog med det, Länsstyrelsens artskyddsansvarige har enligt Bird Life Sverige hanterat hela saken fel vilket nu överklagas till Miljödomstolen. I sin överklagan skriver BirdLife och naturskyddsföreningen att ”hanteringen av ärendet och avsaknad av artskyddsdispens innebär en mycket negativ påverkan på områdets ekologiska funktion för mindre hackspett. Detta står i strid med artskyddsförordningen och det lagstiftade skydd som EU-domstolen fastställt i de förenade målen.”

Comments are closed.