Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget till ny detaljplan i kvarteret Kavelbron

Posted by on 4 december, 2021

Älvsjö Miljöråd har den 29 november 2021 yttrat sig om förslaget till förändring av detaljplanen för Kavelbron 2 mfl. Kvarteret som förslaget gäller ligger mellan Segervägen och Sjättenovembervägen. Förslaget är en i en lång rad planer från Stockholms stadsbyggnadskontor som stödjer sig på Stockholms Översiktsplan från 2019 och som syftar till att göra om stora delar av Älvsjö till en mer storstadsliknande stadsdel.

Vi kritiserar förslaget eftersom det kommer att inverka mycket skadligt på den av Stadsmuseet grönmarkerade stadsdelen Älvsjö Villastad, egentligen Älvsjö Trädgårdsstad. Den föreslagna nya planen innebär även ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden. Vi yrkar bland annat på avslag av planförslaget, att rivningstillstånd inte ska ges och att ingen detaljplaneändring ska göras.

Samtidigt pågår flera andra planprojekt som innebär nybyggnationer på skyddsvärd natur- och skogsmark. Vi har lämnat yttrande i flera av dessa planprojekt.

Läs hela yttrandet som skickats till Stadsbyggnadskontoret den 2021-11-29 i pdf-dokumentet nedan.

Alvsjo_Miljorad_Yttrande_detaljplan_Kavelbron_S-Dp_2020-08671

Comments are closed.