Förtätning i trädgårdsstaden

Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget till ny detaljplan i kvarteret Kavelbron

Älvsjö Miljöråd har den 29 november 2021 yttrat sig om förslaget till förändring av detaljplanen för Kavelbron 2 mfl. Kvarteret som förslaget gäller ligger mellan Segervägen och Sjättenovembervägen. Förslaget är en i en lång rad planer från Stockholms stadsbyggnadskontor som stödjer sig på Stockholms Översiktsplan från 2019 och som syftar till att göra om stora … Continue reading »

Categories: Förtätning i trädgårdsstaden, Hot mot biologisk mångfald | Kommentarer inaktiverade för Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget till ny detaljplan i kvarteret Kavelbron

Sälllsynt grov och ful gestaltning utan hänsyn till områdets kulturmiljö!

Dessa tre bilder säger väl allt om vad som håller på att ske med trädgårdsstaden. Kanske det värsta exemplet just nu på en nybyggnation som överexploaterar villatomten och helt förrycker proportionerna i kvarteret. Lövdalens Bygg AB har köpt in och rivit den äldre villan för att sedan bygga dessa barackliknande modulhus på höjden för att … Continue reading »

Categories: Förtätning i trädgårdsstaden, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sälllsynt grov och ful gestaltning utan hänsyn till områdets kulturmiljö!