Skydda Solbergaskogen

Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Älvsjö Miljöråd kräver omedelbara åtgärder mot E4:ans trafikbuller! Vi kräver också trafiksanering på Älvsjövägen och hastighetsbegränsningar på hela sträckan genom Älvsjö.  Från miljörådets sida har vi under en längre tid haft fokus på det växande bullret från E4:ans passage genom vår stadsdel. Bullerfrågan hänger intimt samman med det stora mot som kopplar ihop Älvsjövägen och … Continue reading »

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Den 8 juli fick alla som tidigare yttrat sig om byggnationen i kvarteret Månstenen i själva Solbergaskogen ett brev från staden om att planerna på exploateringen i Solbergaskogen nu skall ställas ut som ett detaljplaneförslag. Den som vill skriva och yttra sig om förslaget har tid för detta fram till den 21/8. Från Älvsjö miljöråd … Continue reading »

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Klicka på länken här för att komma till skriften om Solbergaskogen i Älvsjö

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget att gräva ner lufledningen som idag går mellan Solbergaskogen och Bredäng. Vi har speciellt tryckt på att skogen inte får skadas vid detta arbete. Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd om förslag till markkabelförläggning av 220 kV luftledning mellan Bredäng – Solberga. Älvsjö Miljöråd har gått igenom tillgängliga handlingar i … Continue reading »

Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!

Nej till varje form av exploatering i Solbergaskogen! Miljörådet har reagerat kraftigt mot stadens planer på att tillåta exploatering i själva Solbergaskogen. En markanvisning har gjorts för tre huskroppar i kv. Månstenen och det är PEAB som här avser att bygga ett 60-tal bostadsrätter. Husen planeras byggas längs med Kristallvägen i strid med gällande detaljplan. … Continue reading »

Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!

Nedskräpning i Solbergaskogen.

Solbergaskogen finns med på Naturskydsföreningens skogskarta. Det betyder att den skyddsvärda skogen står under uppsikt och att det för just detta ändamål nu också finns en speciellt utsedd väktare som rapporterar och håller koll på skogen. Under helgen gjorde medlemmar i Älvsjö Miljöråd en ledsamma upptäckt  i sydbranten av skogen. I backen ner mot Kabelverket … Continue reading »

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Nedskräpning i Solbergaskogen.

Solbergaskogen

Vi arbetar för att Solbergaskogen ska bli naturreservat. Solbergaskogen är en urskog som aldrig blivit avverkad. Den är också en skog som hör ihop med det pärlband av skogsområden som djur och insekter behöver för att spridas i s k korridorer. Vi har drivit frågan om hundrastning i skogen. Vi kräver att gällande lagstiftning skall … Continue reading »

Categories: Skydda Solbergaskogen | Leave a comment