Röda stugan måste få en bra användning!

Posted by on 5 februari, 2019

Arbetet för att rädda Röda stugan vid Korkskruven kommer att fortsätta med full kraft även 2019.

Älvsjö Miljöråd stödjer arbetet och sitter med i den samordningsgrupp som bildats och som leder arbetet för att värna den gamla stugan. Det har utkristalliserats sig många bra idéer för stugans framtid. Vi hoppas att Stockholms stad tar sitt ansvar för det gamla torpet som man en gång i tiden fått till skänks av den ursprungliga ägaren. Föreningarna bakom samordningsgruppen har följande förslag för husets framtid:

  • Samordningsgruppen försöker på alla sätt övertyga staden om att ta ansvar för en varsam renovering av stugan! Eftersom huset skall hållas öppet för besökande allmänhet anser vi att staden måste bidra till driften av stugan samt behövligt underhåll.
  • Föreningarna bakom samordningsgruppen och miljörådet vill driva stugan som öppet hus för naturreservatets besökare och vi skall stå för bemanning av öppethållande under helgerna genom att ordna bemanningen i egen regi.
  • Röda stugan bör blir ett Naturens hus, en raststuga och centrum för besökare i Älvsjöskogens Naturreservat. Stugan hålls öppen som ett mindre naturcentrum för själva reservatet där besökaren kan hitta information om skogen och dess biologiska mångfald. Möjligheter för utställningar, faktabaser om skogens olika arter.
  • Föreningslivet, Älvsjö Scoutkår, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Natursnokarna, mfl skall kunna använda stugan som samlingspunkt och utgångspunkt för aktiviteter i skogen.
  • Den 18 maj 2019 genomförs den Biologiska Mångfaldens dag med ett heldagsprogram med Röda stugan som samlingspunkt.
  • Läs mer på Röda Stugans Facebook-sida: Rädda röda stugan i Älvsjöskogen

Comments are closed.