Monthly Archives: oktober 2019

Starkt motstånd mot nya exploateringar i stadsdelen Solberga!

Älvsjö Miljöråd har tillsammans med engagerade solbergabor och Lokal hyresgästföreningen Kristallskon hållit ett antal möten i Solberga för att diskutera det exploateringsplaner som presenterats och som skulle fortsätta omgestaltningen av hela Folkparksvägen. Ingreppen är omfattande och hotar dels den skyddsklassning som Stadsmuseet gjort av hela stadsdelens kulturmiljö och arkitektoniska värden, dels hotas ekologiska värden när … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Starkt motstånd mot nya exploateringar i stadsdelen Solberga!