Det är färdigbyggt i Solberga!

Posted by on 11 september, 2019

Nej till ytterligare förtätning i Solberga.

Den 12/9 anordnar Älvsjö Miljöråd ett möte för sakägarna (de som bor närmast) som direkt berörs av de förslag till förtätning  i Solberga och som nu ligger på bordet som förslag från Stockholms stadsbyggnadskontor. Miljörådet har tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening tittat närmare på de natur och miljövärden som hotas av den föreslagna exploateringen och vi gör tummen ner för ytterligare förstörelse av grönytor i Solberga. Det saknas en helhetsbedömning av alla de exploateringar som är aktuella i Solberga och på så sätt förvillas man av Stockholms stads arbete med förtätningen. Man knaprar en bit här och en bit där och naturligtvis ser det då inte så farligt ut. Sanningen är den att alla bostadsområdets grönstråk och grönstrukturer är hotade och därmed områdets möjlighet att hysa en rik biologisk mångfald. Detta leder till utarmning av miljön något som går stick i stäv med gällande miljömål. Nu är det dags att sätta ner foten! Alla berörda är välkomna till möte torsdagens möte på Stövelvägen 12 kl. 18.30 – 20.00.

Comments are closed.