Exploatering av naturområde

Hjälp till att rädda Herrängskogen!

Ytterligare ett uppskattat grönområde hotas i vår stadsdel! Herrängsskogen även kallad Rulleskogen är belägen intill Vantörsvägens södra sida. Skogen är kuperad och består av hällmarksskog. I de mer högglänta partierna finns inslag av kala klipphällar. I stadens egna dokument beskrivs skogen som ”mycket värdefull”. Området är klassat som ekologiskt särskilt betydelsefull skogsmiljö med skyddsvärda träd som … Continue reading »

Categories: Exploatering av naturområde, Hot mot biologisk mångfald | Kommentarer inaktiverade för Hjälp till att rädda Herrängskogen!