Nyheter

Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Här hittar du de senaste frågorna som Älvsjö Miljöråd jobbar med. Vi tar gärna emot tips och synpunkter när det gäller natur-och miljövårdsfrågor i Älvsjöområdet. Dagordning för möte med Älvsjö Miljöråd 26/10 kl.18.00 Lerkrogen   1. Hänt sedan sist – rapporter. Den märkliga utstakningen för exploatering i Solbergaskogen –  staden har svarat. Förslag på brev … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!

Staden har missat att hela västbrantens ekmiljö är en nyckelbiotop! Stadsdelsförvaltningen har långt framskridna planer på att genomföra vad man kallar ”naturvårdsröjningar” längs delar av Solbergaskogens bryn! Dels vill staden röja i fornminnesområdet bakom Kavli dels vill man genomföra röjningar i de känsliga skogsbrynen i samband med att en ny gång och cykelbana planeras från … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Miljörådet om utbyggnaden av Kämpetorpsskolan

Älvsjö Miljöråd har närmare studerat hur staden tänkt sig utbyggnaden av Kämpetorpsskolan. Stadsdelens kraftiga expansion och tillkomsten av nya bostäder i bl.a Kabelverket på Ericsson gamla tomtmark ställer nya krav på områdets skolor som helt enkelt måste bygga ut. Närmast på tur för renovering och utbyggnad är den fina Kämpetorpsskolan, en typisk skolbyggnad från 1950-talet med … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Hela årets blomning av vildtulpaner förstörda!

En hemsk syn av nerklippta vildtulpaner mötte besökarna i parken vid Långbro Gård inför Kristihimmelsfärdshelgen! Den 13 maj 2015 förstördes i stort sett alla växtplatser med vildtulpan som stadsdelen ansvarar för. Peab som sköter den gamla fruktträdgården norr om Långbro Gård brakade då in med en stor åkgräsklippare flera veckor för tidigt och mejade ner tusentals … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Miljörådet vädjar till staden – sälj inte Lingonbacken!

Miljörådet_vädjar_om_Lingonbacken! Klicka på länken ovan och läs mer om miljörådets vädjan till Stockholms stad om att inte sälja sin tomt på Lingonbacken. Den i  många stycken märkliga fastighetsaffären börjar med att två personer i restaurangbranschen köper upp två hus i den branta sluttningen mot Långsjöhöjden, adress Lingonbacken. Efter köpet har det framkommit att de nya … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Trafikkontoret renoverar Trumslagargatan – nu hotas alleträd av fällning!

Trafikkontoret rustar Trumslagargatan – nu hotas flera äldre alleträd! Stockholms stad har inlett en iof behövlig renovering och upprustning av Trumslagargatan. Framförallt trottoarerna längs gatan har lyfts upp av alleträdens rotsystem och skadat gångbanan runt träden. Tanken är nu att hela allen skall förses med ny s.k skelettjord så att de gamla trädens växtmiljö förbättras. … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Stockholms Naturskyddsförening vädjar till ledamöterna i kommunfullmäktige – avslå kv Månstenen!

  Stockholms Naturskyddsförening vädjar till ledamöterna i Kommunfullmäktige. 2014-02-14   Till dig som sitter i kommunfullmäktige   Avslå kv Månstenen – luften så dålig att barns hälsa hotas   Stockholms Naturskyddsförening råder dig och ditt parti att avslå kv Månstenen intill E4:an i Solberga på måndag i kommunfullmäktige. Med en lösningsinriktad inställning bör de 60 … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

16-våningshusen mot Solbergaskogen måste stoppas!

Kika på bilden här nedan. Är detta en siluett och framtida miljö för Älvsjö villastad? Stockholms kommun planerar att bebygga Kabelverkets gamla industriområde med bostäder vilket Miljörådets sju samverkande föreningar inte har några invändningar emot. Miljörådet kommer att yttra sig över förslaget till detaljplan för Kabelverket och vi är mycket kritiska till förslaget att bygga … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Älvsjö Miljöråd kräver omedelbara åtgärder mot E4:ans trafikbuller! Vi kräver också trafiksanering på Älvsjövägen och hastighetsbegränsningar på hela sträckan genom Älvsjö.  Från miljörådets sida har vi under en längre tid haft fokus på det växande bullret från E4:ans passage genom vår stadsdel. Bullerfrågan hänger intimt samman med det stora mot som kopplar ihop Älvsjövägen och … Continue reading »

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentering avstängd

Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Älvsjö Miljöråd har under flera års tid uppmärksammat att villaägare använder våra parker och tätortsnära skogar som avfallsplatser. Detta är naturligtvis förbjudet och vi har för avsikt att återigen anmäla saken till stadens ansvariga genom vår egen stadsdelsnämnd. En omfattande dokumentation har redan sammanställts. Det här oskicket förekommer på många platser i stadsdelen. I Långbrogårdsparken … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd