Nyheter

Problemen med Älvsjövägen kvarstår!

De krav som framförts om en rad åtgärder för att komma tillrätta med trafikmiljöproblemen på Älvsjövägen kvarstår! Trots konstruktiva möten med både ledamöter i trafiknämnden och med stadens Trafikkontor och Miljöförvaltning så har inte mycket hänt. Flera miljöproblem har identifierats och dokumenterats av boende utmed vägen. Det gäller vibrationsproblem förosakade av otillåten tung trafik på … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Problemen med Älvsjövägen kvarstår!

Nya märkliga trädfällningar i Solberga!

Tack vare vaksamma ögon har personer i Solberga uppmärksammat ytterligare exempel på märkliga trädfällningar uppe i Solberga. Ett flertal större välvuxna och äldre träd har sågats ner av stadens entreprenör. De aktuella tallen på bilden nedan har kapats rakt av högt uppe på stammen. Kronan har avlägsnats och delar av stammen står alltså kvar på … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya märkliga trädfällningar i Solberga!

Protesterna mot Älvsjövägens trafik ökar!

Miljörådet ger sig på nytt in i kritiken mot Älvsjövägen. Det framstår helt klart att Stockholms stad valt att bortse från Älvsjövägens miljöpåverkan när man nu bereder planfrågorna om en utbyggnad av Kämpetorpsskolan och bostäderna på gamla Kabelverkets tomt. Vi anser att detta är mycket märkligt! Miljöfrågor som buller, vibrationer och trafiksäkerhet måste komma upp på bordet … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Protesterna mot Älvsjövägens trafik ökar!

Buller och vibrationsproblem kring Älvsjövägen måste åtgärdas!

Problemen kring Älvsjövägens trafik bara ökar. Nya larmrapporter från boende längs vägen vittnar om ökade trafikmängder, allvarliga vibrationsproblem i flera hus utmed vägen och otillåten trafik med för tunga fordon typ lastbilar och långtradare dygnet igenom. Trots att frågan om Älvsjövägen varit på tapeten i decennier väljer de ansvariga på stadens Trafikkontor att lågprioritera åtgärder … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Buller och vibrationsproblem kring Älvsjövägen måste åtgärdas!

Omfattande och märklig avverkning i Älvsjöskogens naturreservat!

  Medlemmar i miljörådet har uppmärksammat en omfattande trädfällning och röjning  naturmarken längs stambanan. Trädfällningen har genomförts både i och utanför naturreservatet av Jacksons Trädvård på uppdrag av Trafikverket. Stockholms Naturskyddsförening har skrivit en rapport om saken och sammanställt en fotodokumentation. En sak står helt klart efter besök på platsen: Trädfällningen står inte på något … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Omfattande och märklig avverkning i Älvsjöskogens naturreservat!

Rivningen av Kabelverket sprider byggdamm över stora områden!

Miljörådet slår larm om damm från rivningen av Kabelverket!  Älvsjö Miljöråd har dokumenterat spridningen av damm från rivningen av Ericssons gamla fabrikshallar på Kabelverket. Vid vårt besök syntes dammolnen vida omkrig och vi kunder fotografera till den rapport som sedan skickades in till miljöförvaltningen och stadsdelskontoret. Du kan läsa vårt skrivelse nedan. Vi vill uppmärksamma … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rivningen av Kabelverket sprider byggdamm över stora områden!

Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd, mars 2016

Här hittar du senaste nytt från Miljörådets verksamhet! Det är kortfattade sammanfattningar och ställningstagande från vårt senaste möte i februari 2016. Muren vid Gårdsstigen!  Det finns flera frågor som Miljörådet bevakat under flera år. En sådan fråga är svartbygget av en trädgårdsmur samt utvidgning tomten där en enskild fastighetsägare lagt beslag på 400 kvm av stadens … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd, mars 2016

Miljörådet varnar för sprängningar på Lingonbacken!

Älvsjö Miljöråd http://alvsjomiljorad.se   Till Stadsbyggnadskontoret Älvsjö stadsdelsförvaltning Älvsjö stadsdelsnämnd   Stora bergmassor i Långsjöbrantens rot sprängs bort om bygglovsritningar för Tenoren 5 och 6 godkänns! Älvsjö Miljöråd varnar för effekterna! ________________________________________________________________________________________   Efter att närmare ha studerat de inkomna byggnadslovsritningarna för Tenoren 5 och 6 vill Älvsjö Miljöråd ännu en gång uppmärksamma Stadsbyggnadskontoret och … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet varnar för sprängningar på Lingonbacken!

Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Här hittar du de senaste frågorna som Älvsjö Miljöråd jobbar med. Vi tar gärna emot tips och synpunkter när det gäller natur-och miljövårdsfrågor i Älvsjöområdet. Dagordning för möte med Älvsjö Miljöråd 26/10 kl.18.00 Lerkrogen   1. Hänt sedan sist – rapporter. Den märkliga utstakningen för exploatering i Solbergaskogen –  staden har svarat. Förslag på brev … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!

Staden har missat att hela västbrantens ekmiljö är en nyckelbiotop! Stadsdelsförvaltningen har långt framskridna planer på att genomföra vad man kallar ”naturvårdsröjningar” längs delar av Solbergaskogens bryn! Dels vill staden röja i fornminnesområdet bakom Kavli dels vill man genomföra röjningar i de känsliga skogsbrynen i samband med att en ny gång och cykelbana planeras från … Continue reading »

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!